Foredragsholdere

Høstkonferansen har et nytt og spennende program for ledere og tillitsvalgte hvert år.

Foredragsholdere blir forspurt av konferansens representanter.

Har du forslag til foredrag eller foredragsholder, så for å sende forslaget på e-post!

Har du spørsmål så ta kontakt med fagutviklingsleder i Norsk Radiografforbund: Hans Flaata

Til toppen