Foredragsholdere

Høstkonferansen har et nytt og spennende program for ledere og tillitsvalgte hvert år.

Foredragsholdere blir forspurt av konferansens representanter.

Har du forslag til foredrag eller foredragsholder, så klikk her for å sende forslaget på e-post!

Har du spørsmål så ta kontakt med fagutviklingsleder i Norsk Radiografforbund: Hans Flaata

Til toppen